Maturitní zkoušky - podzim 2017

- nejzazší termín pro předání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období 26. 6. 2017

- poslední možný termín, kdy musí žák potvrdit správnost údajů uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ 7. 7. 2017

- nejzazší termín pro odevzdání seznamu vybraných literárních děl pro ústní zkoušku z CJL 30. 6. 2017

 

Společná část maturitní zkoušky: Písemné zkoušky 1. 9. – 7. 9. 2017

- Místo, termín a čas viz pozvánka, která byla doručena e-mailem

 

Ústní maturitní zkoušky společné části: 13.9. -  15.9. 2017

- Přesný termín a čas pro jednotlivé žáky bude určen po opravných zkouškách na konci srpna.

- Veškeré aktuální informace týkající se společné části maturitní zkoušky nalezneta na www.novamaturita.cz

 

Povinné profilové maturitní zkoušky: Termíny pro konání profilové maturitní zkoušky

praktická maturitní zkouška 4.SČ  - 11. 9. 2017 

praktická maturitní zkouška 4.VČ - 12.9.2017  (obhajoba 13.9.2017) 

Přesný termín a čas pro jednotlivé žáky bude určen po opravných zkouškách.

 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce.

Dokumenty ke stažení

Kánon 2017/2018

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce