Maturitní zkoušky

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

1. 12. 2017 - nejzazší termín podání přihlášek k maturitní zkoušce v jarním  zkušebním období školního roku 2017/2018 ředitelce školy 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (PUP) odevzdají spolu s přihláškou k MZ doporučení ŠPZ

 

Ředitelka Střední odborné školy sociální svaté Zdislavy

pro školní rok 2017/ 2018 stanovuje níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

 

Obor Sociální činnost  75-41-M/01

školní vzdělávací program „Sociální činnost“

forma: denní studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Péče o děti a dospělé – praktická maturitní zkouška

Základy pedagogiky – ústní maturitní zkouška

Psychologie – ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika – ústní maturitní zkouška

 

Obor Veřejnosprávní činnost  68-43-M/01

školní vzdělávací program „Veřejnosprávní činnost“

forma: denní studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Odborné předměty veřejné správy – praktická maturitní zkouška

Veřejná správa – ústní maturitní zkouška

Právo – ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika – ústní maturitní zkouška

 

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: 

- témata a okruhy k jednotlivým předmětům naleznete níže v sekci "Dokumenty ke stažení"

 

Termíny pro konání profilové maturitní zkoušky 

4. VČ – veřejnosprávní činnost – denní studium 

-  praktická maturitní zkouška 9. 5. - 11. 5. 2018

 

 4. SČ – sociální činnost -  denní studium

- praktická maturitní zkouška 14. 5. - 17. 5. 2018

Upozornění: Uvedené termíny mohou být zkráceny dle počtu žáků, kteří splní podmínky pro konání maturitní zkoušky.

 

Ústní maturitní zkoušky společné části a profilové maturitní zkoušky:

4.VČ  ústní profilové maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z CJL a ANJ

23. - 28. 5. 2018

 

4. SČ ústní profilové maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z CJL a ANJ

28. 5. - 1. 6. 2018  

 

Upozornění: Uvedené termíny mohou být zkráceny dle počtu žáků, kteří splní podmínky pro konání maturitní zkoušky.

 

Všechny důležité termíny zkoušek předmětů společné části najdete na:  www.novamaturita.cz  v části Maturitní kalendář 2018  

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce