Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 - čtyřleté maturitní denní studium

Absolvent studijního oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem a dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb.

Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Může se dále uplatnit ve službě péče o dítě v dětské skupině dle Zákona č. 247/2014 Sb., ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb.

informační video oboru

 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST 68-43-M/01 - čtyřleté maturitní denní studium

Absolvent oboru veřejnoprávní činnost se uplatní v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávních komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, práce související se správním řízením apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

informační video oboru

Škola poskytuje kvalitní vzdělávací proces v oblasti teoretické i praktické; v praktické oblasti máme v terénu vybudovanou stabilní základnu praktického vyučování. Kvalifikace učitelů je zajištěna 100% aprobovaností.

Součástí výuky je křesťanská etika, škola vede žáky k duchovním a křesťanským hodnotám. Důraz je kladen nejen na znalosti, ale také na výchovu našich studentů, utváření jejich postojů a vztahů k lidem i k sobě navzájem.

Naši absolventi jsou dobře připraveni pro praxi, ale také ke studiu na vyšších odborných školách i vysokých školách.

 

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce