Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2020/2021

Sociální činnost (75-41-M/01) – čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou, předpokládaný počet přijímaných žáků: 30

Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) – čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou, předpokládaný počet přijímaných žáků: 30

Řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu oboru Sociální činnost . Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dodají žádost o úpravu podmínek a doporučení školského poradenského zařízení o úpravě podmínek v přijímacím řízení. 

Termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2020

Nový formulář pro tento školní rok viz stránky školy nebo www.CERMAT.cz 

Jednotná přijímací zkouška - veškeré aktuální informace včetně testů najdete na www.CERMAT.cz  

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - AKTUALIZOVÁNO

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory Sociální činnost a Veřejnosprávní činnost.

na 24. 6. 2020. Termín uzávěrky přihlášek: 23.6. 2020. Kritéria v příloze níže.

 

Školní část přijímacího řízení

- prospěch ze základní školy 8. třída a 1. pololetí 9. třídy včetně chování

- písemně doložené aktivity, úspěchy v soutěžích, diplomy z mimoškolní činnosti, účast a činnost v zájmových kroužcích

- motivační dopis - uchazečem vlastnoručně písemně vypracovaný záznam o svých zájmech, trávení volného času a motivaci k výkonu budoucího povolání (1 strana formátu A4 = 30 řádků, max. 2 strany formátu A4)

- zohledňujeme složení předmětů, bezproblémové chování a průměrný prospěch do 2,0 v 8. a 9. třídě

 

Podrobná kritéria naleznete níže ke stažení.

 

Informace pro uchazeče - cizince (viz odkaz níže)

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 

(podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Lenka Tuzarová, tel.: 224 943 108

 

 

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce