Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 BUDE AKTUALIZOVÁNO

DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ

Sociální činnost 75-41-M/01

Uchazeči oboru Sociální činnost musí předložit spolu s přihláškou potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu (místo pro potvrzení je na první straně přihlášky dole).

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01

V obou oborech se přijímací řízení 1. kola skládá ze dvou částí: 

1. Jednotná přijímací zkouška

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022.Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín: úterý 12. dubna 2022 

2. termín: středa 13. dubna 2022

 

2. Školní část přijímacího řízení 

hodnotíme:

- prospěch ze základní školy 1. pololetí 9. třídy včetně chování

- uchazečem vlastnoručně vypracovaný písemný záznam (nikoli psaný na PC): 

Uchazeč/ka uvede v záznamu svou motivaci ke studiu a výkonu budoucího povolání, popíše své zájmy, způsob trávení volného času, úspěchy v soutěžích, činnost v zájmových kroužcích během 2. stupně ZŠ - formát A 4, minimálně 1 strana textu, maximálně 2 strany, cca 30 řádků. 

- zohledňujeme složení předmětů, bezproblémové chování

 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky se započítávají 60 %.  

Výsledky školní části přijímacího řízení se započítávají 40 %. 

 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Podrobná kritéria naleznete níže v dokumentech ke stažení viz níže.

Informace pro uchazeče - cizince  naleznete  níže v dokumentech ke stažení. 

NOVĚ NALEZNETE V DOKUMNTECH KE STAŽENÍ, I INFORMACE PRO UCHAZACEČE - OBČANY UKRAJINY 

 

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Lenka Tuzarová, tel.: 224 943 108

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce