Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2020/2021.

 

Ředitelka Střední odborné školy sociální sv. Zdislavy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro obory: (Aktualizováno 2.6.2021)

Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 - Počet volných míst pro 2. kolo: 14

Sociální činnost 75-41-M/01 - Počet volných míst pro 2. kolo: 10

Příjem přihlášek do pátku 11. června 2021 do 15 hodin.

Přijímací řízení se bude konat 14. června 2021 formou zhodnocení předložené dokumentace : Podrobná kritéria pro 2.kolo přijímacího řízení ZDE

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na www stránkách školy 15. června 2021.

Upozornění: Podle správního řádu mají možnost zákonní zástupci nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí ve dnech 10. 6. a 11. 6. 2021 od 13,00 do 16,00 hodin v kanceláři zástupkyně ředitelky školy

 

Podmínky přijetí

Řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu (včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu oboru Sociální činnost). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dodají žádost o úpravu podmínek a doporučení školského poradenského zařízení o úpravě podmínek v přijímacím řízení. Formulář pro tento školní rok viz stránky školy- "Přihláška", nebo www.CERMAT.cz 

Jednotná přijímací zkouška - veškeré aktuální informace včetně testů najdete na www.CERMAT.cz  

Školní část přijímacího řízení

- prospěch ze základní školy 1. pololetí 9. třídy včetně chování

- uchazečem vlastnoručně vypracovaný písemný záznam (nikoliv psaný na PC), v němž uvede svou motivaci ke studiu a výkonu budoucího povolání, popíše své zájmy, způsob trávení volného času, úspěchy v soutěžích, účast a činnost v zájmových kroužcích (na 2. stupni ZŠ),(rozsah 1 strana formátu A4 = 30 řádků, max. 2 strany formátu A4)

- zohledňujeme složení předmětů, bezproblémové chování 

 

Informace pro uchazeče - cizince (viz odkaz níže)

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Lenka Tuzarová, tel.: 224 943 108

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce