Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ

Ředitelka školy vyhlašuje 6. kolo přijímacího řízení na den 13. 9. 2019

do studijního oboru:

Sociální činnost (75-41-M/01) – čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou, předpokládaný počet přijímaných žáků v 6. kole: 1

Přihlášky pro 6. kolo přijímacího řízení je nutné podat do 12. 9. 2019

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2019/2020

Řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu oboru Sociální činnost. Vyjádření lékaře v oboru Veřejnosprávní činnost nepožadujeme. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dodají žádost o úpravu podmínek a doporučení školského poradenského zařízení o úpravě podmínek v přijímacím řízení.

 

6. kolo přijímacího řízení

- prospěch ze základní školy 8. třída a 1. pololetí 9. třídy včetně chování

- písemně doložené aktivity, úspěchy v soutěžích, diplomy z mimoškolní činnosti, účast a činnost v zájmových kroužcích

- motivační dopis - uchazečem vlastnoručně písemně vypracovaný záznam o svých zájmech, trávení volného času a motivaci k výkonu budoucího povolání (max. 2 strany formátu A4)

- zohledňujeme složení předmětů, bezproblémové chování a průměrný prospěch do 2,0 v 8. a 9. třídě

PODROBNÁ KRITÉRIA PRO DALŠÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NALEZNETE NÍŽE V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ 

Informace pro uchazeče - cizince   naleznete níže v přílohách ke stažení nebo přímo ZDE

V souladu s vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání bude rozhodnutí o přijetí vydáno na vyžádání ve škole. Přijatí uchazeči odevzdají zápisové lístky do deseti pracovních dnů. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou se lhůtou pro odvolání.

Zápisový lístek vydává žákům základní škola, starším uchazečům krajský úřad podle místa bydliště (školský odbor Magistrátu hlavního města Prahy, případně Středočeského kraje).

 

Výsledky přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly. Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Lenka Tuzarová, tel.: 224 943 108

 

 

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce