Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2020/2021.Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

1. termín:  3. května 2021

2. termín: 4. května 2021

Termín podání přihlášky do 1. kola: 1. březen 2021

Náhradní termín: 2. a 3. 6. 2021

 

Podmínky přijetí

Řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu (včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu oboru Sociální činnost). Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dodají žádost o úpravu podmínek a doporučení školského poradenského zařízení o úpravě podmínek v přijímacím řízení. Formulář pro tento školní rok viz stránky školy- "Přihláška", nebo www.CERMAT.cz 

Jednotná přijímací zkouška - veškeré aktuální informace včetně testů najdete na www.CERMAT.cz  

Školní část přijímacího řízení

- prospěch ze základní školy 1. pololetí 9. třídy včetně chování

- uchazečem vlastnoručně vypracovaný písemný záznam (nikoliv psaný na PC), v němž uvede svou motivaci ke studiu a výkonu budoucího povolání, popíše své zájmy, způsob trávení volného času, úspěchy v soutěžích, účast a činnost v zájmových kroužcích (na 2. stupni ZŠ),(rozsah 1 strana formátu A4 = 30 řádků, max. 2 strany formátu A4)

- zohledňujeme složení předmětů, bezproblémové chování 

- výsledky jednotné přijímací zkoušky se započítávají 60% - školní části 40%

 

Informace pro uchazeče - cizince (viz odkaz níže)

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Lenka Tuzarová, tel.: 224 943 108

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce