Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

 

Říjen

Primární prevence 1. ročníky – termíny budou určeny.

Do 15. 10. 2018 odevzdání výročních zpráv všech škol (před tím nutno schválit školskou radou – termín schůze bude aktuálně upřesněn podle možností zřizovatelů).

Termín předložení návrhů nových otázek k absolutoriu z odborných předmětů 

(do elektronického oběžníku).

3. 10. 2018

• Provozní porada všech škol + pedagogická rada VOŠZ  v 15,00 hodin

10. 10. 2018

• Předmětová komise společenskovědní

• Předmětová komise křesťanské nauky

• Předmětová komise zdravotnických předmětů

17. 10. 2018

• Imatrikulace prvních ročníků obou středních škol

29. 10. – 30. 10. 2018

• Podzimní prázdniny

31. 10. 2018

• Ukončení 2. opravných termínů VOŠZ SŘMR za letní období školního roku 2017/2018

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy

• Čtvrtý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením škol

• Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

 

Listopad 2018

2. 11. 2018

• Nejzazší termín odevzdání absolventských prací třídy 4. B kombinované studium VOŠZ 

7. 11. 2018 

• Mše sv. za zemřelé kolegy a kolegyně, žáky a všechny věrné zemřelé; 

k Památce zemřelých 

7. 11. 2018

• Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd

15. 11. 2018

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (1. termín – čtvrtek)

21. 11. 2018

• Čtvrtletní pedagogická rada v 15,00 hodin (středa)

• Třídní schůzky 1. – 4. ročníků pro rodiče obou středních škol v 17,00 hodin

21. 11. 2018

• Výročí 150 let založení Kongregace Dcer Božské Lásky

28. 11. 2018

• Předmětová komise pro sociální předměty

• Mše sv. na začátek adventní doby

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy 

• Třetí týden schůzka zástupců žáků 1. ročníků středních škol s vedením školy

 

Prosinec 2018

Adventní soutěž ve výzdobě učeben

Adventní poznávací zájezd – termín bude upřesněn 

Vánoční turnaj v odbíjené – termín bude upřesněn

1. 12. 2018

• Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín)

11. 12. 2018

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (2. termín – úterý)

5. 12. 2018

• Předmětová komise cizích jazyků 

• Předmětová komise českého jazyka

20. 12. 2018

• Vánoční mše sv. v kostele sv. Ignáce v 10,30 hodin, vánoční besídka tříd (čtvrtek)

20. 12. 2018

• Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem 

v „Protokolu o předání výpisu z přihlášek k MZ“, (nejzazší termín)

21. 12. 2018

• Volno udělené ředitelkou školy

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

• Vánoční prázdniny

31. 12. 2018

• Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části jarního období (MŠMT)

• Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

 

Leden 2019

Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně – termín bude upřesněn

3. 1. 2019

• Nástup do školy (čtvrtek)

….. 1. – 5. 1. 2019

• Tříkrálová sbírka

7. 1. – 18. 1. 2019

• Souvislá OSN praxe třídy 2. ZD

17. 1. 2019

• Program primární prevence pro 1. ročníky obou středních škol „Nebezpečí v kyberprostoru“ – 1. – 4. vyučovací hodina (1. ZA à 2 hodiny, 

1. SČ + 1.VČ à 2. hodiny)

18. 1. 2019

• Uzavření klasifikace 3. + 4. ročníků SOŠS + 4. ročníku CSZŠ

• Odevzdat podklady ke klasifikaci obou středních škol výchovným poradcům – neprospěch, neklasifikovaní + výchovné problémy (třídní učitelé)

19. 1. 2018

• Maturitní ples pro 4. ročníky obou středních škol (společný s SPŠE Fr. Křižíka)

21. 1. – 25. 1. 2019

• Souvislá odborná praxe 3. + 4. ročníků SOŠS + 4. ročníku CSZŠ

22. 1. 2019

• Uzavření klasifikace ostatních tříd SOŠS + CSZŠ

23. 1. 2019 

• Pedagogická rada v 15,00 hodin

20. 1. 2019

• Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně 

21. 1. – 25. 1. 2019

• Souvislá odborná praxe 4. ročníku CSZŠ

23. 1. 2019 (úterý)

• Uzavření klasifikace, zápis do třídních výkazů v Bakalářích

• Pololetní klasifikační porada v 15,00 hod.

24. 1. 2019

• Den otevřených dveří od 17,00 hod. (3. termín – čtvrtek)

25. 1. – 29. 1. 2019  

• Tisk výpisů z vysvědčení

28. 1. – 31. 1. 2019

• Řádný termín absolutoria třídy 4. B – kombinované studium VOŠZ

31. 1. 2019 

• Vydání výpisů z vysvědčení 

• Zveřejnění kritérií přijímacího řízení – 1. kolo 

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy

 

Únor 2019

1. 2. 2019 

• Pololetní prázdniny

8. 2. 2019

• Ukončení třídních kol „Psychologické olympiády“, téma „Síla okamžiku“

11. 2. – 15. 2. 2019

• Jarní prázdniny

20. 2. 2019

• Provozní porada + pedagogická rada VOŠZ SŘMR

• Zhodnocení zimního období VOŠZ SŘMR

• Předmětová komise společenskovědní

• Předmětová komise křesťanské nauky

22. 2. 2019

• Odevzdání prací pro školní kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením školy

• Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

• Ukončení 1. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2017/2018

 

Březen 2019

Krajské kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“ – termín bude upřesněn (SZŠ Ruská)

1. 3. 2019

• Nejzazší termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacích zkoušek na střední školy 

3. 3. – 9. 3. 2019

• Lyžařský kurz žáků obou středních škol

6. 3. 2019

• Popeleční středa – mše svatá k začátku postní doby

7. 3. 2019

• Školní kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“

13. 3. 2019

• Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

• Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd

Předmětová komise cizích jazyků 

20. 3. 2019

• Provozní porada 

29. 3. 2019

• Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ 

31. 3. 2019

• Nejzazší termín jmenování místopředsedy a členů maturitních komisí ředitelem školy pro jarní zkušební období

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy

• Ukončení 2. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2018/2019

 

Duben 2019

Celostátní kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“ – termín bude upřesněn

3. 4. 2019

• Pedagogická rada – 3. čtvrtletí + provozní porada

• Třídní schůzky pro všechny ročníky středních škol v 17,00 hodin

 

• První termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 

+ dálková forma (DSČ)

• Druhý termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 

+ dálková forma (DSČ)

18. 4. 2019

• Uzavření klasifikace třídy 4. SČ a 4.VČ SOŠS

• Předmětová komise českého jazyka

• Předmětová komise pro sociální předměty

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 1. ročníků středních škol s vedením školy

• Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

24. 4. – 26. 4. 2019

 

• Praktické zkoušky obor veřejnosprávní činnost

 

Květen 2019

 

2. 5. – 10. 5. 2019

• Blok testů a písemných prací společné části MZ dle jednotného zkušebního schématu

• Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

13. 5. – 17. 5. 2019

• Praktická MZ profilové části 2. ZD CSZŠ

• Praktické zkoušky obor sosiální činnost

• Přípravný týden 4. ZA

• Přípravný týden 4.VČ SOŠS

• Přípravný týden 4. SČ SOŠS

• Přípravný týden 2. ZD

17. 5. 2019

• Uzavření klasifikace 3. ZA CSZŠ mimo OSN

• Předmětová komise matematiky a ICT

20. 5. – 21. 6. 2019

• Odborná praxe 3. ZA CSZŠ

• Profilové zkoušky 2. ZD CSZŠ

• Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4. ZA CSZŠ

20. 5. – 24. 5. 2019

• Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ třídy 4.VČ SOŠS

• Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ třídy 4. SČ SOŠS

 

24. 5. 2019 

• Uzavření klasifikace 3. SČ SOŠS  mimo PEC 

• Uzavření klasifikace 3.VČ SOŠS  mimo VES

24. 5. 2019

• Noc kostelů

27. 5. – 21. 6. 2019

• Odborná praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

29. 5. 2019

• Mše sv. k svátku sv. Zdislavy – patronky SOŠS 

• Předmětová komise společenskovědní

• Předmětová komise křesťanské nauky

 

Červen 2019

20. 5. – 21. 6. 2019

• Pokračování souvislé odborné praxe 3. ZA CSZŠ 

27. 5. – 21. 6. 2019

• Pokračování souvislé odborné praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

5. 6. 2019

• Předmětová komise cizích jazyků

10. 6. – 21. 6. 2019

• Souvislá odborná praxe 1. ZD CSZŠ

• Program primární prevence pro 1. ročníky obou středních škol „HIV – tvá volba“ – 1. – 4. vyučovací hodina (1. ZA à 2 hod., 1. SČ + 1.VČ à 2 hod.)

17. 6. – 21. 6. 2019

• Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR

19. 6. 2019

• Uzavření klasifikace

• Zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích

20. 6. 2019

• Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí (čtvrtek)

21. 6. 2019

• Program primární prevence pro 2. ročníky obou středních škol „Nebezpečné sekty“ – 1. – 4. vyučovací hodina (2. ZA à 2 hodiny, 2. SČ + 2.VČ à 2. hodiny)

25. 6. 2019

• Nejzazší termín podání přihlášek žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce ředitelce školy pro podzimní zkušební období (opravné + náhradní)

• Zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ (forma + témata) pro školní rok 2018/2019 (třetí ročníky CSZŠ a SOŠS)

• Vodácký kurz

24. 6. – 27. 6. 2019

• Sportovní a projektové dny, vzdělávací akce

• Zhodnocení školního roku – anketa spokojenosti se studiem

• Odevzdání vysvědčení k podpisu ředitelce školy

• Úklid školy

• Třídnické hodiny

 

• Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku v kostele sv. Ignáce

28. 6. 2019

• Vydání vysvědčení 

• Ředitelka školy jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí pro podzimní období

• Podání přihlášek do CZVV ředitelkou školy pro podzimní termín

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce