Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK
Popis Datum od Datum do Bližší popis
Nástup do školy 4.9.2023   Nástup do školy
Maturita 4.9.2023 6.9.2023 Didaktické testy ANJ + CEJ, podzimní termín (ve spádových školách)
Maturita 6.9.2023   Písemné maturitní práce CSZŠ + SOŠS podzimní termín
Maturita 7.9.2023   Opravné MZ - podzimní termín profilové ústní MZ tříd 4.VČ + 4.SČ
Maturita 8.9.2023   Opravné MZ - podzimní termín profilové ústní MZ tříd 4.PA + 4.PB + 2.PD 
Třídní schůzky 13.9.2023   Třídní schůzky pro 1. ročníky  v 17,00 hodin
Absolutoria 19.9.2023   Podzimní termín absolutorií VOŠZ SŘMR
Mše 20.9.2023   Mše sv. v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava 10,00 hodin – výročí sv. Ludmily
Maturita 22.9.2023   Prokazatelné seznámení žáků 4. ročníku s  „Kánonem“ literárních děl k SČ MZ, stvrzení podpisem žáka
Adaptační kurz 16.10.2023 18.10.2023 Adaptační kurz třídy 1.PB
Adaptační kurz 18.10.2023 20.10.2023 Adaptační kurz třídy 1.SČ
Adaptační kurz 23.10.2023 25.10.2023 Adaptační kurz třídy 1.PA
Adaptační kurz 30.10.2023 1.11.2023 Adaptační kurz třídy 1.VČ
Primární prevence 3.11.2023   Primární prevence třídy 1.VČ 
Den otevřených dveří 7.11.2023   Den otevřených dveří od 17,00 hodin 
Primární prevence 9.11.2023   Primární prevence třídy 2.PB
Pedagogická rada 22.11.2023   Čtvrtletní pedagogická rada v 15,00 hodin 
Třídní schůzky 22.11.2023   Třídní schůzky 1. – 4. ročníků v 17,00 hodin
Mše 29.11.2023   Mše sv. na začátek adventní doby
Maturita 1.12.2023   Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín)
Den otevřených dveří 6.12.2023   Den otevřených dveří od 17,00 hodin 
Primární prevence 8.12.2023   Primární prevence třídy 2.SČ
Maturita 15.12.2023   Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem (nejzazší termín)
Mše 20.12.2023   Vánoční mše sv. v kostele sv. Ignáce v 11,00 hodin
Besídka 20.12.2023   Vánoční besídka tříd 
Ředitelské volno 21.12.2023 22.12.2023 Volno udělené ředitelkou školy
Prázdniny 23.12.2023 2.1.2024 Vánoční prázdniny
Maturita 31.12.2023   Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části jarního období (MŠMT)
Nástup do školy 3.1.2024   Nástup do školy
Den otevřených dveří 8.1.2024   Den otevřených dveří od 17,00 hodin
Odborná praxe  15.1.2024 2.2.2024 Odborná praxe 2. PD
Absolutoria 15.1.2024 19.1.2024 Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR
Den otevřených dveří 18.1.2024   Den otevřených dveří od 17,00 hodin
Uzavření klasifikace  19.1.2024   Uzavření klasifikace všech ročníků
Odborná praxe  22.1.2024 26.1.2024 Odborná praxe 4. ročníků
Uzavření klasifikace  24.1.2024   Zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích
Pedagogická rada 24.1.2024   Pedagogická rada v 15:00
Vydání výpisů z vysvědčení 31.1.2024   Vydání výpisů z vysvědčení
Přijímací řízení 31.1.2024   Zveřejnění kritérií přijímacího řízení – 1. kolo
Prázdniny 2.2.2024   Pololetní prázdniny
Maturitní ples 3.2.2024   Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně, součástí bude i Imtarikulace prvních ročníků 
Prázdniny 5.2.2024 11.2.2024 Jarní prázdniny
Lyžařský kurz 18.2.2024 24.2.2024 Lyžařský kurz v Herlíkovicích - I. Turnus
Přijímací řízení 1.3.2024   Nejzazší termín pro podání přihlášek do 1.kola přijímacího řízení
Lyžařský kurz 3.3.2024 9.3.2024 Lyžařský kurz v Herlíkovicích - II. Turnus
Maturita  24.3.2024   Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ 
Prázdniny 28.3.2024   Velikonoční prázdniny
Přednáška 3.4.2024 4.4.2024 HIV – tvá volba, Mgr. Vácha – 2. PA + 2. PB, 2. SČ + 2.VČ
Maturita 3.4.2024 . Písemná práce z Českého jazyka profilové části MZ
Maturita 4.4.2024   Písemná práce z Anglického jazyka profilové části MZ
Přijímací řízení 12.4.2024   1. Termín přijímacího řízení
Přijímací řízení 15.4.2024   2. Termín přijímacího řízení
Maturita 15.4.2024 19.4.2024 Praktická MZ profilové části 4.PA 
Třídní schůzky 17.4.2024   Třídní schůzky 1. – 4. ročníků v 17,00 hodin
Pedagogická rada 17.4.2024   Pedagogická rada 3. čtvrtletí
Maturita 22.4.2024 26.4.2024 Praktická MZ profilové části 4.PB
Maturita 25.4.2024 30.4.2024 Praktická MZ profilové části 4.SČ
Maturita 26.4.2024 3.5.2024 Přípravný týden 2.PD
Uzavření klasifikace 30.4.2024   Uzavření klasifikace třídy 2.PD
Uzavření klasifikace 30.4.2024   Uzavření klasifikace 4. ročníků obou středních škol
Maturita 2.5.2024 7.5.2024 Didaktické testy - jarní zkušební období
Maturita 7.5.2024 10.5.2024 Praktická MZ profilové části 4.VČ
Maturita 9.5.2024 17.5.2024 Praktická MZ profilové části 2.PD
Maturita 9.5.2024 15.5.2024 Přípravný týden 4.SČ
Maturita 13.5.2024 17.5.2024 Přípravný týden 4.PA
Maturita 15.5.2024 21.5.2024 Přípravný týden 4.VČ
Maturita 16.5.2024 21.5.2024 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.SČ 
Uzavření klasifikace 17.5.2024   Uzavření klasifikace 3.PA a 3.PB mimo OSN
Uzavření klasifikace  17.5.2024   Uzavření klasifikace 3.VČ mimo VES 
Uzavření klasifikace  17.5.2024   Uzavření klasifikace 3.SČ mimo PEC 
Odborná praxe  20.5.2024 21.6.2024 Odborná praxe 3.PA a 3.PB
Odborná praxe  20.5.2024 21.6.2024 Odborná praxe 3.SČ a 3.VČ
Maturita 20.5.2024 24.5.2024 Přípravný týden 4.PB
Maturita 20.5.2024 23.5.2024 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.PA
Maturita 22.5.2024 24.5.2024 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.VČ 
Maturita 27.5.2024 29.5.2024 Profilové zkoušky 2.PD  (odpoledne)
Maturita 27.5.2024 31.5.2024 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.PB
Odborná praxe  10.6.2024 21.6.2024 Odborná praxe 1.PD
Uzavření klasifikace  19.6.2024   Uzavření klasifikace - zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích
Pedagogická rada 19.6.2024   Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí 
Vodácky kurz 21.6.2024 25.6.2024 Vodácky kurz - může být upresněno
Maturita 25.6.2024   Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín) - PODZIMNÍ TERMÍN
Maturita 25.6.2024   Zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ  pro školní rok 2022/2023 (třetí ročníky CSZŠ a SOŠS
Mše 27.6.2024   Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku - 10,30 hod
Maturita 28.6.2024   Podání přihlášek do CZVV ředitelkou školy pro podzimní termín

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce