Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Září 2019

2. 9. – 4. 9. 2019 

• Písemné maturitní zkoušky, podzimní termín (ve spádových školách)

2. 9. 2019 zahájení školního roku 

•  nástup studentů denního studia v 9,00 hodin

2. 9. 2019

• Provozní porada obou středních škol v 10,00 hodin (krátká – stavy žáků)

3. 9. 2019

• Třídnické hodiny, úvodní třídnické práce, fotografování 1. ročníky + nově přišlí žáci a studenti

• BOZ pro 1. a 3. ročníky (v 9,00 hodin a 10,00 hodin dle rozpisu) + noví žáci, nastupující po přerušení, přestupující… a vyučující 

4. 9. 2019

• Výuka dle rozvrhu a změn

• Zpřístupnění školního seznamu literárních děl k MZ 

5. 9. – 6. 9. 2019

• PMZ SOŠS (4.VČ)

6. 9. 2019

• Divadelní představení D 21 (vybrané třídy)

7. 9. 2019

• Duchovní obnova pro učitele od 10,00 hodin

9. 9. 2019

• Příprava na průběžnou odbornou praxi – 4. ročník SOŠS

 

 

10. 9. 2019 

• Třídní schůzky pro 1. ročníky  v 17,00 hodin

• Zpřístupnění výpisů výsledků didaktických a možnosti zobrazit si v IS CERTIS ohodnocený záznamový arch z didaktického testu žáka (podzimní termín) 

10. 9. – 11. 9. 2019

• Ústní maturitní zkoušky SOŠS (4. SČ + 4.VČ) 

11. 9. – 13. 9. 2019

• Adaptační kurz 1. VČ 

 

16. 9. 2019

• Svátek sv. Ludmily – „Den církevního školství“

17. 9. 2019

• Nejzazší termín zpřístupnění záznamů o hodnocení písemných prací žáků

16. 9. – 18. 9. 2019

• Adaptační kurz 1. SČ 

18. 9. 2019

• Vizitace Otce biskupa Václava Malého (9,00 – 11,30 hodin)

• Předmětová komise cizích jazyků

• Předmětová komise českého jazyka

19. 9. 2019 (čtvrtek)

• Divadelní představení D 21 – G. Orwell, 1984 – pro 4. ročníky 

19. 9. 2019

• Řádné volby SOŠS do „školské rady“ – zástupci rodičů, pedagogů, zletilých studentů (12,00 – 18,00 hodin)

20. 9. 2019

• Zahajovací mše svatá v kostele sv. Ignáce v 10,30 hod. včetně 1. ročníků

 

22. 9. 2019

• Prokazatelné seznámení žáků 4. ročníků obou středních škol s  „Kánonem“ literárních děl k SČ MZ, stvrzení podpisem žáka

25. 9. 2019

• Školení učitelů GDPR v 14,30 hodin

27. 9. 2019

• Nahlášení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (třídní učitelé 1. ročníků), doplnění a obnova IVP u žáků všech ročníků 

• Termín doplnění třídních výkazů v Bakalářích

• Termín odevzdání tematických plánů

• Termín nahlášení náplně třídnických hodin

• Termín odevzdání plánů předmětových komisí

• Nahlášení účasti žáků osvobozených z TEV v náhradní výuce

 

Říjen 2019

2. 10. 2019

• Provozní porada 

9. 10. 2019

• Předmětová komise společenskovědní

• Předmětová komise křesťanské nauky

• Předmětová komise zdravotnických předmětů

29. 10. – 30. 10. 2019

• Podzimní prázdniny

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy

• Čtvrtý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením škol

 

Listopad 2019

6. 11. 2019

• Imatrikulace prvních ročníků 

6. 11. 2019

• Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd

13. 11. 2019

• Program primární prevence pro 1. ročníky obou středních škol „Nebezpečí v kyberprostoru“ – 1. – 4. vyučovací hodina (1. APS + 1. BPS à 2 hodiny, 

1. SČ + 1.VČ à 2. hodiny)

• Mše sv. za zemřelé kolegy a kolegyně, žáky a všechny věrné zemřelé; k Památce zemřelých 

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (1. termín – středa)

20. 11. 2019

• Čtvrtletní pedagogická rada v 15,00 hodin (středa)

• Třídní schůzky 1. – 4. ročníků pro rodiče obou středních škol v 17,00 hodin

27. 11. 2019

• Předmětová komise pro sociální předměty

• Mše sv. na začátek adventní doby

29. 11. 2019

• Program primární prevence pro 2. ročníky obou středních škol „Nebezpečné sekty“ – 1. – 4. vyučovací hodina (2. ZA à 2 hodiny, 2. SČ + 2.VČ à 2. hodiny)

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy 

• Třetí týden schůzka zástupců žáků 1. ročníků středních škol s vedením školy

 

Prosinec 2019

Adventní soutěž ve výzdobě učeben

Adventní poznávací zájezd – termín bude upřesněn 

Vánoční turnaj v odbíjené – termín bude upřesněn

1. 12. 2019

• Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín)

4. 12. 2019

• Předmětová komise cizích jazyků 

• Předmětová komise českého jazyka

12. 12. 2019

• Program primární prevence pro 1. ročníky obou středních škol „HIV je Tvá volba“ – 1. – 4. vyučovací hodina (1. APS + 1. BPS à 2 hodiny, 1. SČ + 1.VČ à 2. hodiny)

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (2. termín – čtvrtek)

16. 12. 2019

• Divadelní představení D 21 – Ch. Dickens „Vánoční koleda“, pro 3. ročníky nebo 2. ročníky (80 míst)

19. 12. 2019

• Vánoční mše sv. v kostele sv. Ignáce v 10,30 hodin, vánoční besídka tříd (čtvrtek)

19. 12. 2019

• Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem v „Protokolu o předání výpisu z přihlášek k MZ“, (nejzazší termín)

23. 12. 2019 – 5. 1. 2020

• Vánoční prázdniny

31. 12. 2019

• Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části jarního období (MŠMT)

 

Leden 2020

6. 1. 2020

• Nástup do školy 

 

17. 1. 2020

• Uzavření klasifikace 3. + 4. ročníků SOŠS 

• Odevzdat podklady ke klasifikaci obou středních škol výchovným poradcům – neprospěch, neklasifikovaní + výchovné problémy (třídní učitelé)

18. 1. 2020

• Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně (společně s SPŠE Fr. Křižíka)

20. 1. – 24. 1. 2020

• Souvislá odborná praxe 3. + 4. ročníků SOŠS 

21. 1. 2020

• Den otevřených dveří od 17,00 hod. (3. termín – úterý)

24. 1. 2020

• Uzavření klasifikace ostatních, zápis do třídních výkazů v Bakalářích (do 12,00 hodin)

27. 1. 2020  –  (pondělí )

• Pedagogická rada v 15,00 hodin

28. 1. – 29. 1. 2020  

• Tisk výpisů z vysvědčení

30. 1. 2020 

• Vydání výpisů z vysvědčení 

• Zveřejnění kritérií přijímacího řízení – 1. kolo

31. 1. 2020

• Pololetní prázdniny

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy

 

Únor 2020 

2. 2. – 8. 2. 2020

• Lyžařský kurz žáků obou středních škol

7. 2. 2020

• Ukončení třídních kol „Psychologické olympiády“, téma „Můj velký sen“

17. 2. – 23. 2. 2020

• Jarní prázdniny

26. 2. 2020

• Předmětová komise společenskovědní

• Odevzdání prací pro školní kolo „Den psychologie – „Můj velký sen“

• Popeleční středa – mše svatá k začátku postní doby

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením školy

 

Březen 2020

Krajské kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“ – termín bude upřesněn (SZŠ Ruská)

1. 3. 2020

• Nejzazší termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacích zkoušek na střední školy 

6. 3. 2020

• Školní kolo „Den psychologie – „Můj velký sen“

11. 3. 2020

• Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

• Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd , Předmětová komise cizích jazyků 

18. 3. 2020

• Provozní porada 

27. 3. 2020

• Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ 

31. 3. 2020

• Nejzazší termín jmenování místopředsedy a členů maturitních komisí ředitelem školy pro jarní zkušební období

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy

 

Duben 2020

Celostátní kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“ 

7. 4. 2020 (úterý)

• Pedagogická rada – 3. čtvrtletí + provozní porada 

• Třídní schůzky pro všechny ročníky středních škol v 17,00 hodin

8.4 a 30.4. 2020 

• Písemná práce z Českého jazyka a literatury společné části MZ

• Písemná práce z Anglického jazyka společné části MZ

9. 4. 2020

• Velikonoční prázdniny

14. 4. 2020 

• První termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 

+ dálková forma (DSČ)

15. 4. 2020

• Předmětová komise českého jazyka

• Předmětová komise pro sociální předměty

15. 4. 2020 

• Druhý termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 

+ dálková forma (DSČ)

21. 4. 2019 

• Uzavření klasifikace třídy 2. ZD CSZŠ

27. 4. – 29. 4. 2020

• Praktická MZ profilové části 4. VČ SOŠŠ

30. 4. 2020 

• Uzavření klasifikace třídy 4. ZA 

30.4. 2020 

• Uzavření klasifikace třídy 4. SČ a 4.VČ SOŠS

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 1. ročníků středních škol s vedením školy

• Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

 

Květen 2020

 

4.5  – 8.5.2020 

• Přípravný týden 2. ZD

4. 5. – 15. 5. 2020

• Blok testů a písemných prací společné části MZ dle jednotného zkušebního schématu

11. 5. – 13. 5. 2020

• Praktická MZ profilové části 4. SČ SOŠS

11. 5. – 15. 5. 2020

• Praktická MZ profilové části 4. ZA CSZŠ

• Přípravný týden 4.VČ SOŠS

13. 5. 2018

• Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

14. 5. 2018

• Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

18. 5. – 22. 5. 2020

• Praktická MZ profilové části 2. ZD CSZŠ

18.5  – 22.5.2020 

• Přípravný týden 4. ZA

15. 5. 2020

• Uzavření klasifikace 3. ZA CSZŠ mimo OSN

• Předmětová komise matematiky a ICT

18. 5. – 19. 6. 2020

• Odborná praxe 3. ZA CSZŠ

18. 5. – 22. 5. 2020

• Praktická MZ profilové části 2. ZD CSZŠ

22. 5. 2020

• Uzavření klasifikace 3. SČ SOŠS  mimo PEC 

• Uzavření klasifikace 3.VČ SOŠS  mimo VES

25. 5. – 29. 5. 2020 Profilové zkoušky 2. ZD CSZŠ

• Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4. ZA CSZŠ

25. 5. – 19. 6. 2020

• Odborná praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

27. 5. 2020

• Mše sv. k svátku sv. Zdislavy – patronky SOŠS 

• Předmětová komise společenskovědní

• Předmětová komise křesťanské nauky

28.5  – 29.5.2020 

• Přípravný týden 4. SČ SOŠS

 

Červen 2020

18. 5. – 19. 6. 2020

• Pokračování souvislé odborné praxe 3. ZA CSZŠ 

25. 5. – 19. 6. 2020

• Pokračování souvislé odborné praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

3. 6. 2020

• Předmětová komise cizích jazyků

8. 6. – 19. 6. 2020

• Souvislá odborná praxe 1. PD CSZŠ

15. 6. – 19. 6. 2020

• Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR

19. 6. 2020

• Uzavření klasifikace

• Zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích

22. 6. 2020

• Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí (pondělí)

 

Harmonogram bude průběžně doplňován.

 

 

 

Aktuální akce

Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce