Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK
Popis Datum od Datum do Bližší popis
Nástup do školy 1.9.2021   Nástup do školy
Maturita 24.9.2021   Prokazatelné seznámení žáků 4. ročníku s  „Kánonem“ literárních děl k SČ MZ, stvrzení podpisem žáka
Přednáška  30.9.2021   Přednáška Mgr. Váchy „Nebezpečí v kyberprostoru“ pro 1. ročníky 
Přednáška  4.10.2021   Přednáška Mgr. Váchy „HIV to je tvá volba“ pro 2. ročníky 
Prázdniny 27.10.2021 29.10.2021 Podzimní prázdniny
Mše 4.11.2021   Mše sv. za zemřelé kolegy a kolegyně, žáky a všechny věrné zemřelé; k Památce zemřelých, 15,00 Vyšehrad
Imatrikulace 5.11.2021   Imatrikulace prvních ročníků 
Den otevřených dveří 11.11.2021   Den otevřených dveří od 17,00 hodin
Primární prevence 13.11.2021   Program primární prevence pro 1. ročníky 
Primární prevence 14.11.2021   Primární prevence třídy 2. VČ 
Pedagogická rada 20.11.2021   Čtvrtletní pedagogická rada v 15,00 hodin
Třídní schůzky 20.11.2021   Třídní schůzky 1. – 4. ročníků v 17,00 hodin
Mše 25.11.2021   Mše sv. na začátek adventní doby
Přednáška  25.11.2021   Přednáška Mgr. Váchy „HIV to je tvá volba“ pro 1. ročníky SOŠS
Primární prevence 29.11.2021   Program primární prevence pro 2. ročníky 
Maturita 1.12.2021   Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín)
Mše 1.12.2021   Vánoční mše sv. v kostele sv. Ignáce v 11,00 hodin
Den otevřených dveří 8.12.2021   Den otevřených dveří od 17,00 hodin zrušeno // záznam dne otevřených dveří z 11.11.2021 ZDE
Primární prevence 12.12.2021   Program primární prevence pro 1. ročníky 
Besídka 17.12.2021   Vánoční besídka tříd 
Maturita 17.12.2021   Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem (nejzazší termín)
Prázdniny 23.12.2021 2.1.2022 Vánoční prázdniny
Maturita 31.12.2021   Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací, jarní termín
Nástup do školy 3.1.2022   Nástup do školy
Uzavření klasifikace 21.1.2022   Uzavření klasifikace 3. + 4. ročníků
Lyžařský kurz 20.2.2022 26.2.2022 Lyžařský kurz
Přijímací řízení 1.3.2022   Nejzazší termín pro podání přihlášek do 1.kola přijímacího řízení
Maturita  31.3.2022   Nejzazší termín vydání kritérií k hodnocení zkoušek
Přijímací řízení 12.4.2022   1. Termín přijímacího řízení
Přijímací řízení 13.4.2022   2. Termín přijímacího řízení
Maturita 2.5.2022 5.5.2022 Didaktické testy - jarní zkušební období
Uzavření klasifikace 3.5.2022   Uzavření klasifikace třídy 2.ZD
Uzavření klasifikace 6.5.2022   Uzavření klasifikace třídy 4. ZA a 4.SČ 
Maturita 9.5.2022 13.5.2022 Přípravný týden 2. ZD
Maturita 9.5.2022 13.5.2022 Praktická MZ profilové části 4.ZA 
Maturita 10.5.2022 13.5.2022 Praktická MZ profilové části 4.SČ
Uzavření klasifikace 13.5.2022   Uzavření klasifikace třídy 4.VČ
Maturita 16.5.2022 19.5.2022 Praktická MZ profilové části 4.VČ
Maturita 16.5.2022 20.5.2022 Praktická MZ profilové části 2.ZD
Maturita 16.5.2022 20.5.2022 Přípravný týden 4.ZA a 4.SČ
Maturita 20.5.2022 26.5.2022 Přípravný týden 4.VČ
Uzavření klasifikace 20.5.2022   Uzavření klasifikace 3.ZA mimo OSN, uzavření klasifikace 3.VČ mimo VES, uzavření klasifikace 3.SČ mimo PEC 
Maturita 23.5.2022 25.5.2022 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.SČ 
Maturita 23.5.2022 24.5.2022 Profilové zkoušky 2.ZD 
Maturita 23.5.2022 27.5.2022 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.ZA
Odborná praxe  23.5.2022 24.6.2022 Odborná praxe 3.ZA, 3.SČ a 3.VČ
Maturita 27.5.2022 31.5.2022 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.VČ 
Odborná praxe  13.6.2022 24.6.2022 Odborná praxe 1.PD
Absolutoria 15.6.2022 19.6.2022  Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR
Uzavření klasifikace  21.6.2022   Uzavření klasifikace - zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích
Pedagogická rada 22.6.2022   Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí 
Vodácky kurz 24.6.2022 28.6.2022 Vodácky kurz
Maturita 25.6.2022   Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín) - PODZIMNÍ TERMÍN
Maturita 25.6.2022   Zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ  pro školní rok 2022/2023 (třetí ročníky CSZŠ a SOŠS
Mše 29.6.2022   Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku - 11,00 hod
Maturita 30.6.2022   Podání přihlášek do CZVV ředitelkou školy pro podzimní termín

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce