Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Maturita 2021

07. Únor 2021

Úprava výuky pro končící ročníky ve druhém pololetí 2020/2021 s platností od 1. 2. 2021

Dne 29. 1. 2021 zveřejnilo MŠMT dokument OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - ÚPRAVA PODMÍNEK KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2021

(https://www.msmt.cz/ministerstvo/opatreni-obecne-povahy-uprava-podminek-konani-maturitnich)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky konání maturitních zkoušek v roce 2021.

Tímto opatřením obecné povahy se  upravují podmínky konání maturitních zkoušek v roce 2021. OOP_maturita_2021.pdf

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 29. ledna 2021.


Vedení školy v souvislosti s tímto dokumentem rozhodlo o úpravě výuky ve druhém pololetí v končících třídách tak, aby se výuka soustředila na přípravu k maturitním zkouškám.

To znamená, že některé předměty nebudou vůbec ve druhém pololetí u 4. ročníků vyučovány, pouze budou poskytovány konzultace na žádost žáků (např. příprava na přijímací zkoušky). Konzultace budou probíhat v době, kdy mají být předměty zařazené v rozvrhu. Žádost o zařazení do konzultačních hodin pošlou žáci do 12. 2. 2021 formou emailu zástupkyni ředitelky PhDr. L. Tuzarové.

Konkrétní úpravy:

Obor Sociální činnost 4. SČ: nebudou vyučovány předměty – Matematika, Tělesná výchova, Křesťanská nauka, Základy společenských věd, Informační a komunikační technologie.

Obor Veřejnosprávní činnost 4. VČ: nebudou vyučovány předměty – Matematika, Tělesná výchova, Křesťanská nauka, Základy společenských věd, Společenská kultura.

Tyto předměty nebudou ve druhém pololetí hodnoceny. Změny platí od pondělí 8. 2. 2021

Dále:

Mění se pravidlo určující, který žák bude připuštěn k maturitní zkoušce. Pro školní rok 2020/2021 se stanoví, že žák musí prospět v prvním pololetí. S tím se pojí i možnost konat náhradní nebo opravné zkoušky z těch předmětů, ze kterých byl žák nehodnocen nebo neprospěl v prvním pololetí, v termínu do 31. března 2021 (podá-li si žák žádost), resp. 30. června 2021. Náhradní nebo opravné zkoušky se pak konají formou komisionální zkoušky.

Další informace k průběhu, organizaci a případné úpravě termínů maturitních zkoušek budou postupně zveřejňovány.

Informace pro maturitní ročníky naleznete v sekci Studenti - MaturitaZDE

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce