Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Školská rada

15. Listopad 2023

Vážení rodiče a zletilí žáci,

během měsíce září proběhnou řádné volby jednoho zástupce z řad zákonných zástupců do školské rady.

Je tedy možnost aktivně se zapojit do činnosti školy. Podle § 168 se školská.rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,

a navrhuje jejich změny,

  1. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  2. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  3. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  4. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  5. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Co tedy můžete udělat?

Můžete se přihlásit jako kandidát do školské rady do 13. 9. 2019 a po případném zvolení v ní pracovat a plnit výše uvedené úkoly dané školským zákonem.

Přijďte k volbám, které se budou konat

ve čtvrtek 19. 9. 2019 od 12.00 – 18.00 hodin

ve vrátnici školy a zvolte si svého zástupce.  Jako kandidáta můžete navrhnout i jinou osobu, která bude s kandidaturou souhlasit.

 

Přihlášku a volební řád naleznete zde.

Mgr. Marie Šiková

ředitelka SOSŠ svaté Zdislavy

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce