Školné studenti 3.-4. ročníků neplatí. Studenti a rodiče podporují školu sponzorskými dary.

Od 1.9.2016 počínaje 1. ročníkem se platí školné 2000 Kč ročně.

číslo účtu Střední odborné školy sociální sv. Zdislavy: 100 287 037/0300

 

Variabilní symboly pro školní rok 2017/2018:

91718 platba za adaptační kurz

31718 školné ve školním roce 2017/2018

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce