DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ

Obor: Veřejnosprávní činnost (68-43-M/01)

předpokládaný počet přijatých uchazečů v 4. kole: 15

Obor: Sociální činnost (75-41-M/01)

předpokládaný počet přijatých uchazečů v 4. kole: 15

Obor Sociální čiinost lze také studovat dálkově na CSZŠ, bližší informace ZDE

 

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia pro 2. a další kola přijímacího řízení:

Prospěch ze základní školy: maximálně 50 bodů

Písemně doložené aktivity: maximálně 10 bodů

úspěchy v soutěžích, diplomy z mimoškolní činnosti, účast a činnost v zájmových kroužcích.

Uchazečem vlastnoručně vypracovaný písemný záznam: maximálně 15 bodů

Uchazeč/ka uvede v záznamu svou motivaci ke studiu a výkonu budoucího povolání, popíše své zájmy, způsob trávení volného času. Formát A 4, minimálně 1 strana textu, maximálně 2 strany, cca 30 řádků

Počet a skladba vyučovacích předmětů: maximálně 30 bodů

zvýhodnění bodového hodnocení klasifikace předmětů a jejich skladby ve ŠVP zejména z oblasti přírodních věd, cizích jazyků, křesťanské výchovy a náboženství

 

Podrobná kritéria:

Přepočet průměrného prospěchu z 1. pololetí 9. třídy ZŠ

1,00 - 1,50           50

1,51 - 1,65           40

1,66 - 1,80           30

1,81 - 1,95           20

1,96 - 2,10           10

2,11 a více            0

 

snížený stupeň z chování v předchozí školní docházce: 0

zásadní výchovné problémy: 0

neprospěl/a (8. a 9. třída): 0

nehodnocen/a z českého jazyka a literatury, cizího jazyka: 0

 fyziky, chemie a matematiky: 0

neabsolvoval/a výuku z cizího jazyka, fyziky, chemie: 0

 

Maximální počet dosažených bodů je 105

Minimální počet bodů potřebných pro přijetí je 20

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Lenka Tuzarová, tel.: 224 943 108

 

V souladu s vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání bude rozhodnutí o přijetí vydáno na vyžádání ve škole. Přijatí uchazeči odevzdají zápisové lístky do deseti pracovních dnů. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou se lhůtou pro odvolání.

Zápisový lístek vydává žákům základní škola, starším uchazečům krajský úřad podle místa bydliště (školský odbor Magistrátu Hlavního města Prahy, případně Středočeského kraje).

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly. Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

Obor sociální činnost je možno studovat v dálkovém pětiletém studiu.

Podmínky pro přijetí na dálkové studium a další informace na stránkách Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. Bližší informace naleznete ZDE.

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce