Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Září 2017

1. 9. – 7. 9. 2017 

• Písemné maturitní zkoušky, podzimní termín (ve spádových školách)

4. 9. 2017 zahájení školního roku 

• SOŠS – nástup studentů v 9,00 hodin

• BOZ v 12,30 hodin pro 1. + 3. ročník kombinovaného studia VOŠZ + 3. ročník denního studia VOŠZ

5. 9. 2017

• BOZ pro 1. a 3. ročníky SOŠS (v 9,00 hodin a 10,30 hodin dle rozpisu) + noví žáci, studenti, nastupující po přerušení, přestupující… a vyučující 

6. 9. 2017

• Zahajovací mše svatá v kostele sv. Ludmily v 11,00 hod. včetně 1. ročníků

6. 9. 2016

• Výuka dle rozvrhu a změn

• Zpřístupnění školního seznamu literárních děl k MZ, potvrzené podpisem žáků

6. 9. 2017

• Třídní schůzky pro 1. ročníky SOŠS v 17,00 hodin 

11. 9. 2017

• Praktická maturitní zkouška 4. SČ SOŠS

12. 9. 2017

• Praktická maturitní zkouška 4. VČ SOŠS

14. 9. – 16. 9. 2017

• Ústní maturitní zkoušky SOŠS (13. 9. – 15. 9.)

16. 9. 2017

• Svátek sv. Ludmily – „Den církevního školství“

22. 9. 2017

• Prokazatelné seznámení žáků 4. ročníků obou středních škol s  „Kánonem“ literárních děl k SČ MZ 

25. 9. – 27. 9. 2017

• Adaptační kurz pro 1. ročníky obou středních škol

29. 9. 2017

• Volno udělené ředitelkou školy

 

Říjen 2017

18. 10. 2017

• Imatrikulace prvních ročníků 

26. 10. – 27. 10. 2017

• Podzimní prázdniny

 

Listopad 2017

 1. 11. 2017 

• Mše sv. za zemřelé kolegy a kolegyně, žáky a všechny věrné zemřelé; k Památce zemřelých 

15. 11. 2017

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (1. termín – středa)

15. 11. 2017

• Čtvrtletní pedagogická rada v 15,00 hodin (středa)

22. 11. 2017

• Třídní schůzky 1. – 4. ročníků pro rodiče v 17,00 hodin

29. 11. 2017

• Mše sv. na začátek adventní doby

 

Prosinec 2017

V adventní době 1x týdně ráno před výukou „Adventní zpívání“

Adventní soutěž ve výzdobě učeben 

1. 12. 2017

• Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín)

7. 12. 2017

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (2. termín – čtvrtek)

20. 12. 2016

• Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem 

v „Protokolu o předání výpisu z přihlášek k MZ“, (nejzazší termín)

20. 12. 2017

• Vánoční mše sv. v kostele sv. Ludmily v 10,30 hodin, vánoční besídka tříd

21. a 22. 12. 2017

• Volno udělené ředitelkou školy

23. 12. 2017 – 2. 1. 2018

• Vánoční prázdniny

31. 12. 2016

• Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části jarního období (MŠMT)

 

Leden 2018

3. 1. 2018

• Nástup do školy

5. 1. – 8. 1. 2018

• Tříkrálová sbírka

12. 1. 2018

• Uzavření klasifikace 3. + 4. ročníků SOŠS

22. 1. – 26. 1. 2018

• Souvislá odborná praxe  3. + 4. ročníků SOŠS

17. 1. 2018 

• Pedagogická rada v 15,00 hodin

• Konzultační hodiny rodičů žáků 1. – 4. ročníků v 17,00 hodin 

20. 1. 2018

• Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně 

23. 1. 2018 (úterý)

• Uzavření klasifikace

23. 1. 2018

• Den otevřených dveří od 17,00 hod. (3. termín – úterý)

31. 1. 2018 

• Vydání výpisů z vysvědčení 

• Zveřejnění kritérií přijímacího řízení – 1. kolo 

 

Únor 2018

2. 2. 2018 

• Pololetní prázdniny 

5. 2. – 11. 2. 2018

• Jarní prázdniny

14. 2. 2018

• Popeleční středa – mše svatá k začátku postní doby

15. 2. 2018

• Ukončení třídních kol „Psychologické olympiády“, téma „Kam kráčíme?“

23. 2. 2018

• Odevzdání prací pro školní kolo „Den psychologie – Kam kráčíme?“

25. 2. – 3. 3. 2018

• Lyžařský kurz žáků obou středních škol

 

Březen 2018

25. 2. – 3. 3. 2018

• Lyžařský kurz žáků obou středních škol

1. 3. 2018

• Nejzazší termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacích zkoušek na střední školy 

8. 3. 2018

• Školní kolo „Den psychologie – Kam kráčíme?“

28. 3. 2018

• Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ 

29. 3. – 30. 3. 2018

• Velikonoční prázdniny

 

Duben 2018

4. 4. 2018

• Třídní schůzky pro všechny ročníky středních škol v 17,00 hodin

11. 4. 2018

• Písemná práce z Českého jazyka a literatury společné části MZ

12. 4. 2018

• První termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 

16. 4. 2018

• Druhý termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 

25. 4. 2018

• Vizitace Otce biskupa Václava Malého (11,30 – 14,00 hodin)

25. 4. 2018

• Uzavření klasifikace třídy 4. SČ a 4. VČ SOŠS

30. 4. 2018 

• volno s náhradou výuky

 

Květen 2018

2. 5. – 9. 5. 2018

• Blok testů a písemných prací společné části MZ dle jednotného zkušebního schématu

7. 5. 2018

• ředitelské volno

9. 5. – 11. 5. 2018

• Praktická MZ profilové části 4.VČ SOŠS

10. 5. – 11. 5. 2018

• Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

14. – 17. 5. 2018

• Praktická MZ profilové části 4. SČ SOŠS

16. 5. – 22. 5. 2018

• Přípravný týden 4.VČ SOŠS

21. 5. – 26. 5. 2018

• Přípravný týden 4. SČ SOŠS

23. 5. – 28. 5. 2018

• Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ třídy 4.VČ SOŠS

25. 5. 2018

• Uzavření klasifikace 3. SČ SOŠS  mimo PEC 

• Uzavření klasifikace 3.VČ SOŠS  mimo VES

28. 5. – 1. 6. 2018

• Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ třídy 4. SČ SOŠS

28. 5. – 22. 6. 2018

• Odborná praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

30. 5. 2018

• Mše sv. k svátku sv. Zdislavy – patronky SOŠS 

 

Červen 2017

28. 5. – 22. 6. 2018

• Pokračování souvislé odborné praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

20. 6. 2018

• Uzavření klasifikace

21. 6. 2018

• Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí (čtvrtek)

25. 6. 2018

• Nejzazší termín podání přihlášek žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce ředitelce školy pro podzimní zkušební období (opravné + náhradní)

• Vodácký kurz

25. 6. – 28. 6. 2018

• Sportovní a projektové dny, vzdělávací akce

• Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku v kostele sv. Apolináře

29. 6. 2018

• Vydání vysvědčení 

 

Tento celoroční plán bude průběžně doplňován a aktualizován

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce